akademia
biznesu

Szkolenia

Wykłady

Opracowania

analiza
biznesowa

Restrukturyzacja firm

Architektura biznesu

Strategie rozwoju

wizerunek
marki

Identyfikacja

Badania marketingowe

Budowanie komunikacji

audyt
prawny

Audyt przedsiębiorstwa

Audyt pracowniczy

Audyt zawartych umów

finansowanie
dla biznesu

Fundusze UE

Inwestorzy finansowania

Kredyty i pożyczki

O NAS

 

MISJA

 

Generatorem napędowym w naszej działalności i  głównym celem jaki przyświeca naszemu projektowi A4B - jest wspieranie styku biznesu i nauki. Naszą misją jest zapewnić Klientom najwyższej jakości usługi i wspierać ich w zakresie działalności proinnowacyjnej.

 

 

 

KIM JESTEŚMY

 

A4B to zespół wykształconych i doświadczonych ekspertów , którzy         w dotychczasowej swojej karierze zawodowej odnosili znaczące sukcesy zarówno w pozyskiwaniu funduszy na rozwój, w zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym.

 

 

BO NAJWAŻNIEJSZA JEST MOTYWACJA

 

Nie jesteśmy typową firmą, która zajmuje się wyłącznie pisaniem wniosków i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Integrując się z potrzebami naszych Klientów wspieramy ich w obszarze doradztwa biznesowego, obejmującego między innymi badania ilościowe i jakościowe, analizy rynku i konkurencji, strategie marketingowe oraz optymalizacje modeli biznesowych. Pracujemy na Twoją MARKĘ oraz wynik finansowy przez co dajemy gwarancję wykorzystania pełnego potencjału zasobów Twojego przedsiębiorstwa.

PROJEKTY

W dobie ostrej konkurencji każda firma, aby dobrze funkcjonować musi w maksymalny sposób wykorzystać posiadany potencjał produkcyjny i rynkowy. Często występujące problemy przekraczają zakres możliwości własnych służb ekonomiczno-finansowych firmy lub też stanowią one zbyt duże, dodatkowe obciążenie. To właśnie wyzwanie dla nas. Rozumienie siły i przewagi, jaką daje zarządzanie strategiczne jest podstawą wszystkich naszych projektów. Najpierw analizujemy, planujemy, określamy kluczowe czynniki sukcesu, a następnie organizujemy procesy dla Naszych Klientów tak, aby ich Organizacja otrzymywała wymierne efekty.

ANALIZA
BIZNESOWA
Analiza biznesowa jest dyscypliną określenia potrzeb biznesowych i określania rozwiązań problemów biznesowych.
FINANSOWANIE
DLA BIZNESU
Finansowanie biznesu jest obok wysokich składek na ZUS podstawowym problemem w oczach początkujących biznesmenów.
WIZERUNEK
MARKI
W obliczu dużej konkurencji i nasycenia rynków przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na zaniedbanie własnego wizerunku.
AKADEMIA
BIZNESU
Projekt adresowany jest do przedsiębiorców, samorządowców, działaczy społecznych oraz uczelni.
AUDYT
PRAWNY
Audyt prawny jest instrumentem służącym poprawie bezpieczeństwa firmy oraz podejmowanych decyzji gospodarczych.
napisz do nas
ALL FOR BUSINESS sp. z o.o.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Tel. +48 22 242 84 84
E-mail: biuro@a4b.com.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
Ul. Płk Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
Tel. +48 17 785 02 99
E-mail: rzeszow@a4b.com.pl

NIP: 7010548795
REGON: 363733201
KRS 0000602356
Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

dr Anna Miarecka
Prezes Zarządu

Tel. +48 722794994
E-mail: anna.miarecka@a4b.com.pl